Dostava

NAJPOUZDANIJA ISPORUKA CVEĆA:

Cvećara “Elite” će naručeni aranžman isporučiti na tačnu adresu vodeći računa da se ispoštuje željeno vreme isporuke. Cvećara ,,Elite” zadržava pravo da cveće može isporučiti do 30 min. pre i do 30 min. posle željenog vremena naručioca.

DOSTAVA CVEĆA NA KUĆNU ADRESU I IZVRŠENJE DOSTAVE:

Cvećara ,,Elite” će naručeni cvetni aranžman dostaviti na adresu primaoca. Naručilac cveća može biti i primalac ako cveće naručuje za sebe.Ukoliko osoba kojoj treba uručiti cveće nije dostupna ( nije kod kuće na primer) u naznačeno vreme, cvetni aranžman može primiti bilo koja druga osoba na adresi primaoca (naravno ukoliko to želi ućiniti). Kada isporuči cveće, cvećara “Elite” će naručioca telefonom obavestiti o izvršenoj dostavi, te u vreme naznačeno za dostavu naručilac mora biti telefonski dostupan da bi se moglo stupiti u kontakt u slučaju iznenadnih komplikacija tokom dostave. Ukoliko naručilac želi isporuku cveća institucijama kao što su bolnica, kancelarija, škola, hotel itd. mora dati dodatne podatke – tačan naziv ustanove, adresa ustanove, telefon, broj sobe, sprat itd.

IZVRŠENJE DOSTAVE:

Cvećara “Elite” će se maksimalno potruditi da izvrši dostavu cveća, no u dole navedenim situacijama i ako se ne izvrši , dostava će se smatrati izvršenom:

  •  ako osoba kojoj se cveće šalje odbija da primi cvetni aranžman
  •  ako adresa i podaci o primaocu nisu tačni
  •  ako primalac nije na navedenoj adresi u vreme naznačeno za dostavu a eventualna prisutna lica  (sustanari, komšije, kolege, rodbina) odbijaju da prime cveće.

Viša sila kojom je cvećara stavljena u situaciju da nije u mogućnosti da izvrši dostavu.

U prva tri slučaja obaveštavamo naručioca o nastaloj situaciji.

Ukoliko u roku od 30 minuta ne možemo stupiti u kontakt sa naručiteljem, dostavu cveća ćemo smatrati izvršenom te naručitelj ukoliko želi može o sopstvenom trošku podići aranžman u roku od 24 sata od trenutka kada je obavešten sa naše strane.

Pogledajte naš izbor cveća, naručite online i uživajte u brzoj dostavi za područje Beograda i druge gradove u Srbiji!

Cvećara “Elite”

LEAVER YOUR COMMENT

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:


<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>